Krakowski Salon Sztuki, 2018

Krakowski Salon Sztuki

to przegląd sztuki tworzonej aktualnie przez związanych z Krakowem artystów. Wystawa odbędzie się w dniach 12 – 21 października 2018 roku w Pałacu Sztuki i jest współorganizowana przez Krakowskie Biuro Festiwalowe i Fundację Artyści Innowacje Teoria (F.A.I.T.).

Salon to wspólne przedsięwzięcie miejskiej instytucji o dużym doświadczeniu w organizacji międzynarodowych festiwali oraz lokalnej fundacji, znanej z eksperymentalnych działań i pracy z krakowskimi artystami. Mamy nadzieję, że dzięki tej współpracy będziemy mogli rozmach przedsięwzięć Krakowskiego Biura Festiwalowego połączyć ze znajomością krakowskiej sceny artystycznej, którą wnosi do projektu F.A.I.T., a efektem będzie wystawa prezentująca pełne spektrum sztuki aktualnej powstającej w naszym mieście. Chociaż w Krakowie tworzy wielu świetnych artystów, brakuje systemowych rozwiązań, które wzbudzałyby zainteresowanie lokalną sztuką wśród mieszkańców miasta. Chcemy, by Krakowski Salon Sztuki umożliwiał bezpośredni kontakt między artystami a krakowianami – dlatego wystawie towarzyszyć będą liczne wydarzenia towarzyszące, wykłady i spotkania.