Gdańska Galeria Miejska, Kino Letnie, Jestem synem górnika, 2018

26.07.2018, czwartek godz. 21.00
Projekcja filmu oraz spotkanie z artystami

Róża Duda, Michał Soja: Jestem synem górnika / 30’, 2018

Jestem synem górnika składa się z nagrań wideo nakręconych w zatopionej kopalni na Dolnym Śląsku oraz opuszczonym hotelu w Grecji. To wędrówka po zużytych przestrzeniach obdarzonych nowym życiem, zainfekowanych wykwitami zbiorowej techno-podświadomości. Miejscach, które funkcjonują̨ w inercji i postępującej entropii, jako efekty uboczne akumulacji kapitału. Dają̨ one jednak początek nowemu rodzajowi logiki. Pragnienia generują̨ tam wybujałe struktury, nadające sens egzystencji. Wyobrażone treści, niewidzialnie przenikają̨ się̨ z rzeczywistymi. Widzialny świat poddany jest zabiegom edytowania, czyszczenia, dodawania, odejmowania, strategii typowej dla zmieniających się̨ obozów władzy tworzących swoją wizję rzeczywistości.

Górnik zasilał rozwój technologiczny, pozostając zredukowanym do czystej funkcji pracy, generował zysk na górze przez wydobycie tego, co na dole. Ale kim tak naprawdę jest jego syn? Produktem jakiejś́ nowej świadomości, frankensteinowskim zlepkiem wyzysku i gorączki konsumpcji. Pozszywanym z kawałków historii i kulturowych kodów. Jest świadomością̨ wrzuconą w sam środek postapokaliptycznego krajobrazu, pustego i martwego.

KINOLATO Gdańska Galeria Miejska #2