Personal Attention, wideo, 2016

Personal Attention

wideo, 8:00 min, 2016

Dominacja urządzeń w życiu codziennym jest nieunikniona. Z jednej strony nie rozumiemy funkcjonowania lodówki, pralki czy radioodbiornika, z drugiej zaś bezbłędnie się nimi posługujemy. Zależność ta jest dla życia współczesnego człowieka bardzo charakterystyczna, warunkuje jego funkcjonowanie w nowym, zautomatyzowanym systemie. Jednocześnie związki między ludźmi a przedmiotami są coraz intymniejsze. Substytutem relacji towarzyskich staje się radioodbiornik, a rozmowa w cztery oczy z pralką zastępuje wizytę u psychoterapeuty.