Strukturalizm, 2016

Strukturalizm

wideo, 3:00 min, 2016

Strukturalizm jest video-interpretacją wiersza Czasława Miłosza o tym samym tytule. Przywiązany do drzewa pies recytuje wiersz wyrażający wewnętrzny sprzeciw wobec utraty sensu słów. W groteskowy sposób protestuje przeciwko intelektualizmowi. Następuje karykaturalny rodzaj translacji prymitywnego języka psiego ujadania na wyszukany język poezji.