XV EDYCJA PRZEGLĄDU SZTUKI SURVIVAL, 2017

XV EDYCJA PRZEGLĄDU SZTUKI SURVIVAL

23 – 27.06.2017
HASŁO: Rozwarstwienie
MIEJSCE: Audytorium Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego
ul. Fryderyka Joliot-Curie 14, Wrocław

15. edycja Przeglądu Sztuki SURVIVAL odbyła się w nieczynnym od wielu lat, modernistycznym budynku Audytorium Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego, zaprojektowanym w 1964 roku przez Krystynę i Mariana Barskich.

Hasłem 15. Przeglądu było Rozwarstwienie, termin używany w historii sztuki w procesie tworzenia studium historyczno-artystycznego danego dzieła architektury. Propozycją jubileuszowej edycji SURVIVALU było przyjrzenie się, poprzez pryzmat sztuki, tematowi rozwarstwienia miasta w rozumieniu symbolicznym, nie tylko w odniesieniu do architektury, ale i w kontekście przemian społecznych i gospodarczych.

Historia Wrocławia jest w końcu historią niełatwą. Śledząc przykłady przemian w mieście, mieliśmy i mamy do czynienia nie tylko z historią rozwoju i postępu, lecz także bardzo często z historią destrukcji, dezintegracji, rozpadu.

W idei 15. edycji SURVIVALU istotną rolę odgrywają zatem pojęcia tektoniki i atektoniki, które w odniesieniu do dzieła artystycznego (czy architektonicznego bądź plastycznego) mówią o spójności i jednolitości kompozycji lub ich braku. Tektonika i atektonika zyskują szczególne znaczenie w kontekście miejsc: zachowanego w niemalże nienaruszonym stanie Audytorium Chemii, które projektowane było w sposób kompleksowy (od bryły budynku po najdrobniejsze detale: krzesła, ławki, system oświetlenia etc.) oraz sąsiadującego z nim, bliźniaczego budynku Audytorium Matematyki, który na skutek renowacji utracił architektoniczną i artystyczną spójność.

Również samo znaczenie „warstw” można za pomocą sztuki interpretować na wielu płaszczyznach: w nawiązaniu do tematyki społecznej, w kontekście migracji (np. mieszających się i nawarstwiających tożsamości) i procesu budowania tożsamości (także tej narodowej) czy też w nawiązaniu do zagadnień artystycznych natury czysto formalnej.

Na wystawie zostanie zaprezentowano ponad 40 projektów artystycznych różnego rodzaju: obiektów, instalacji dźwiękowych, performansów czy projekcji wideo.

Artyści:
Monika Aleksandrowicz / Karolina Balcer / Maciej Bączyk / Agata Ciastoń i Paweł Bąkowski / Maks Cieślak / Róża Duda, Michał Soja / Krzysztof Furtas / Michał Gdak / grupa Centrala (Simone De Iacobis, Małgorzata Kuciewicz + Aleksandra Kędziorek) / grupa ETC / grupa Silesium (Maciej Albrzykowski, Grażyna Jaskierska-Albrzykowska, Anna Kołodziejczyk, Anna Kowalska-Szewczyk, Kamil Moskowczenko) / Łukasz Huculak / Joanna Janiak / Anastazja Jarodzka, Patrycja Sap / Jednostka Architektury (Patryk Kusz, Marta Mnich, Mikołaj Smoleński) / Paweł Karpiński / Małgorzata Kazimierczak / Monika Konieczna / Kasper Lecnim / Grzegorz Łoznikow / Agnieszka Mastalerz / Iwona Ogrodzka / Dominika Oleś, Jędrzej Borowski / Łukasz Paluch / Alicja Patanowska, Beniamin Głuszek / Łukasz Patelczyk / Roman Pawelski / Pracownia Badań Pejzażu Dźwiękowego UWr / Kasia Proniewska-Mazurek / Paweł Romańczuk, Małe Instrumenty Samoróbka / Tomasz Skórka / Aleksandra Sojak-Borodo / Grzegorz Stefański / Tytus Szabelski / Michał Szota / Karolina Szymanowska / Sabina Wacławczyk / Marek Wagner / Maja Wolińska / Marcelo Zammenhoff / Ewa Zwarycz

KURATORZY: Anna Kołodziejczyk, Anna Stec, Michał Bieniek
kurator Sceny Dźwiękowej: Daniel Brożek
kuratorzy zewnętrzni:
Jednostka Architektury (Marta Mnich, Mikołaj Smoleński, Patryk Kusz)
Kamil Moskowczenko

Press:

15. edycja Przeglądu Sztuki SURVIVAL „Rozwarstwienie”, Magazyn SZUM