Obserwatorium, 2015

wideo, 30 min, loop

„Zaprzestaliśmy rozszyfrowywać obrazy, wyświetlamy na zewnątrz, w świat i świat staje się obrazowym uniwersum. Jak to ujął Vilem Flusser w swoich rozważaniach o języku: zapomnieliśmy, że obrazy miały pośredniczyć między nami a światem, ułatwiać nam orientację, miały być mapami, a stały się ekranami niekończących się projekcji. Imaginacja została zastąpiona przez halucynację. Czy jesteśmy w stanie właściwie odczytać intencje autora? Kim on jest? Homo ludens, tricksterem? Czyją projekcją są obrazy, z którymi jesteśmy konfrontowani? Czy to, co widzimy jest tym co chcemy widzieć czy tym, co możemy zobaczyć? Rozpoznawanie, identyfikowanie zakłada wcześniejszą wiedzę, już gotowe, ukształtowane wyobrażenie o rzeczy, co wiąże się z dużym ryzykiem. Być może ktoś się z nami bawi, zwodzi nas, gra z naszą wyobraźnią, podsuwa fałszywe obrazy i prezentuje jako wiarygodne coś, co jest tylko złudzeniem, projekcją, częścią magicznego uniwersum złożonego z obrazów-ekranów. „Niebo gwiaździste nade mną…” , a co pod stopami?”

Anna Bas, fragment tekstu do wystawy Obserwatorium w video-galerii Małopolskiego Ogrodu Sztuki